Rodziców dzieci i młodzieży które bedą uczestniczyły w obozach konnych w Branicy podczas wakacji 2020 roku prosimy o zapoznanie sie z wytycznymi odnośnie Covid -19 i przygotowanie stosownych oświadczeń. https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz